MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA PLENUMA

Plenum se afirmirao, po vlastitoj želji, kao politički subjekt. Time se otvorio za kritiku. Kao nova politička praksa, Plenum bi trebalo da podržava kritiku. Samo kritičkim razmišljanjem može se stvoriti nužna dijalektika za uspješnu demokratsku praksu.

Postajući politički subjekt Plenum na sebe preuzima i odgovornost za svoje odluke. Postavljajući vladu eksperata, Plenum tvrdi da će ta vlada biti sposobna da vodi kanton na ispravan način. Eksperti, prihvatajući da budu ministri u vladi, potvrđuju da su sposobni da ispravno vode kanton. Koji su to eksperti, koji imaju takvo znanje i sposobnost da u 6 mjeseci do izbora, preuzmu na sebe odgovornost da: preispitaju dosadašnju praksu vlada; pronađu greške i otklone te greške; usvoje budžet za 2014 i pravedno raspodijele novac (preko 600 miliona KM u Kantonu Sarajevo); naprave sve potrebne revizije i uštede; smijene nadzorne i upravne odbore koje je postavila prethodna vlast; smijene direktore javnih ustanova za koje se utvrdi da su neispravno poslovale; postave nove nadzorne i upravne odbore i nove direktore; donesu nacrte zakona koji će obezbijediti ispravan rad u finansijskom sektoru, privredi, policiji, stambenom sektoru, zdravstvu, obrazovanju, sudstvu, kulturi, sportu i svim ostalim oblastima života, itd? Pod uslovom da takvi eksperti postoje, oni vjerovatno već negdje rade. Da li će oni napustiti svoja radna mjesta i doći 6 mjeseci u Vladu, da u izuzetno nepovoljnim okolnostima, pokušaju Nemoguću Misiju?

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo jedva je dočekao da usvoji sve zahtijeve Plenuma. Naročito podržavaju Vladu eksperata. Ako je moguće formirati takvu Vladu, zastupnicima u Skupštini KS biće odlično – oni izručuju vruć krompir Vladi eksperata; poslušali su narod – niko im ne može reći da su gluhi na zahtijeve naroda; a sve što se uruši do izbora plus sve prethodno što se urušilo ide na dušu ekspertske Vlade i Plenuma – jer ste vi to tako tražili! Genijalno.

I Skupština i Plenum će morati biti jako kreativni da smisle neku akrobaciju za slijedeću situaciju:

– ako Skupština potvrdi Plenumsku Vladu, onda skupština zvanično priznaje da je nesposobna voditi kanton i trebalo bi da kompletan saziv Skupštine da ostavke – a to znači: vanredni izbori;
– ako Skupština ne da ostavku, onda se stvara stanje dvovlašća; Skupština i Plenumska Vlada će biti u stalnom sukobu, stanje u kantonu će se radikalno pogoršavati
– ako Plenum postavi svoju Vladu, to je onda diktatura Plenuma jer je ta Vlada izabrana voljom manjeg dijela građana; takva Vlada nije birana na osnovu programa nego arbitrarnim izborom nekoliko stotina ljudi koji su procijenili da su izabrani ministri stručni i sposobni da uređuju život gradjana (450.000 ljudi u KS); ne postoji mehanizam provjere kandidata-eksperata niti je jasno kome su oni odgovorni – Plenumu ili Skupštini ili gradjanima (koji ih nisu birali);
– Plenum u potpunosti preuzima odgovornost za stanje u kantonu
– Ako Plenum prestane da postoji (učesnici Plenuma se umore, razočaraju, prestanu da dolaze na sastanke ) nastaje bezvlašće;

Zahtijevom za formiranje ekspertske Plenumske Vlade, Plenum uzima na sebe ulogu Narodnog Superheroja, preuzima vlast i svjesno ulazi, po svemu sudeći, u akciju Kamikaze. To će, u konačnici, devalvirati opravdani narodni bunt.

Izglasavanjem Plenumske Vlade, Skupština legalizuje kvazidemokratsku praksu i preuzima odgovornost za uvodjenje kantona u stanje za koje je razumno pretpostaviti da će biti haotično i opasno.

Komentariši