PLENUM – AVANGARDA POLITIČKIH PROMJENA U BIH

Ja podržavam Plenum. Nasilne demonstracije i Plenum su avangarda političkih promjena u BiH. Plenum ima svoje realne mogućnosti i realna ograničenja. Ali Plenum može postati placebo, ukoliko precijeni svoje objektivne snage. Plenum se uspostavio kao politički subjekt i javni dijalog o Plenumu može samo doprinijeti njegovom još uspješnijem radu. Plenum shvatam kao prelaznu fazu civilnog angažmana građana ka stvaranju novih političkih snaga koje će mogu napraviti temeljnu promjenu.

Plenum nema pravnu snagu. On ne može primorati Skuštinu da prihvati njegove zahtijeve. Zapravo, manevar kantonalnih skupština da bezuslovno slušaju plenume je veoma čudan. Kako to da isti zastupnici, koji su do jučer donosili štetne odluke i zakone, preko noći postaju umiljati, poslušni sprovodnici narodne volje? Radi se o običnom kupovanju vremena i prebacivanju odgovornosti za sve problem na Plenume. Skupštinski zastupnici znaju da fizički nije moguće da Plenumska Vlada ispuni zahtjeve Plenuma do izbora. Oni vjeruju da treba izdržati samo do juna jer tada počinje Svjetsko prvenstvo. U julu je Ramazan. U augustu godišnji odmori. U septembru počinje škola, a u oktobru su izbori na kojima će krivicu svaliti na Plenumsku Vladu. Armija od preko 180.000 glasača zaposlenih u javnom sektoru i 620.000 penzionera mogu odlučiti izbore. Nije više presudna nacionalna politika, nego je važno sačuvati radno mjesto u javnom sektoru i kakvu-takvu penziju.

Ako Plenum optimizira svoju snagu i napravi dobru strategiju može izbjeći zamke Skupštine. Vjerujem da Plenum treba da zahtijeva u prvom redu slijedeće:

– da Skupština izbere mandatara i imenuje prelaznu vladu, onu kojoj se Plenum neće protiviti;
– da Plenum napravi listu prioriteta uzimajući u obzir realni vremenski okvir u kojem se ta lista može realizirati
– da predstavnici Plenuma redovno prisustvuju sjednicama Skupštine
– da predstavnici Plenuma redovno priustvuju sjednicama Vlade
– da Vlada i Skupština svake sedmice izvještavaju javnost o tome šta su od zahtijeva Plenuma realizirali.

Na ovaj način, Skupština ostaje odgovorna za sve prošle i buduće odluke. Plenum ne preuzima na sebe Nemoguću Misiju i odgovornost za greške prethodnih vlada i Skupštine. Istovremeno, Plenum i javnost imaju uvid u rad Vlade i Skupštine.

U svakom slučaju, u kratkom vremenu do izbora, mogućnosti za promjenu su ograničene. Oblasti na koje Plenum može značajno uticati brzo, pored početka revizije privatizacije, jeste revizija sitematizacija radnih mjesta u javnom sektoru i načina dosadašnjeg zapošljavanja; ukidanje nadzornih odbora i penziona politika.

Komentariši